Náš přístup

Náš přístup kombinuje analytické uvažování a unikátní kreativní ideje. Takto vytváříme dlouhotrvající a profitabilní vztahy mezi značkami a lidmi.

Jen produkt nestačí

Věříme, že lidé dnes od značek očekávají více, než jen nabídku produktů a služeb. Stejně jako v reálném životě potřebují vztah naplněný porozuměním, vzájemnou důvěrou a respektem.

Naše filozofie

Pomocí dat a jejich analýzy se snažíme pochopit zákazníky, jejich potřeby a očekávání, která vůči značkám měli, mají a budou mít.

Výsledek pak přetvoříme do jedinečných kreativních konceptů, jejichž prostřednictvím vyprávíme příběhy, spouštíme dialog, vybízíme k reakci, a budujeme tak vzájemný vztah.

Právě na pomezí mezi exaktními daty a originální kreativní myšlenkou vzniká customer engagement.

Naše řešení

Direct Marketing

Jsme součástí specializované platformy #ogilvychange

 • BTL komunikace
 • One-to-One a Direct Response komunikace
 • Personalizovaný mailing, e‑mailing, SMS, MMS.
 • Telemarketing a napojení na call centra
 • Door-To-Door (D2D)
 • Lettershop, distribuce
 • Využití behaviorální vědy
Digital Marketing

Jsme součástí globální platformy Mobile@Ogilvy

 • Komplexní digitální projekty
 • Webové stránky, portály, microsite
 • Mobilní marketing
 • On-line výkonnostní marketing
 • Digitální CRM
 • Prototypování a UX testování
 • Konzultace
Social Media Marketing

Jsme součástí globální platformy Social@Ogilvy

 • Content Marketing
 • Social Business řešení
 • Community Management
 • Social Care & Social Shopping
 • Listening & Analytika
Budování loajality
 • Design loajalitních programů
 • Digitalizace loajalitních projektů
 • Partner Management
 • Komunikační, CRM a datová podpora
 • Efektivita loajality
CRM
 • Návrh CRM procesů a nástrojů
 • Lead Management
 • Customer Lifecycles, Lifetime Value Management
 • Retenční a akviziční nabídky
 • Campaign Management, Momenty pravdy
 • Marketingová automizace
Analytika & data
 • Segmentace zákazníků, Momenty pravdy
 • Predikční modely
 • Měření a analýzy
 • Geomarketing
 • Datová hygiena, audit a poradenství
 • Big Data podpora pro CRM
Strategie

Náš přístup spojuje „smysl značky“ a „plán značky“. Smysl formulovaný pomocí nástroje The big IdeaL, definuje širší úlohu, již značka může hrát ve světě. Plán neboli FUSION je pětistupňový proces, který pomáhá zajistit, aby kombinace obchodních i marketingových aktivit fungovala co nejefektivněji a nejkreativněji. Tento přístup používáme při vývoji a inovaci produktů a služeb či akvizičních, development a retenčních strategií.

Behaviorální věda

V rámci expertní skupiny #ogilvychange se jako jediní v ČR zabýváme aplikací poznatků z behaviorální vědy, psychologie a ekonomie do marketingové praxe.

Intregrace & Komunikace

Máme zkušenosti s kreativním vedením i rozvojem značek a integrací komunikace napříč kanály. Jako součást skupiny Ogilvy kombinujeme direct, digital a CRM projekty s tradiční nadlinkovou reklamou, in-store a aktivačními projekty, event marketingem, sponzoringem i public relations.

Špičková kreativita i kvalita

Efektivita i originalita naší práce je pravidelně potvrzována výsledky soutěží kreativity a efektivity na domácí i světové scéně.

Za poslední 4 roky jsme získali ocenění na IMC Awards, Epica Awards, PIAF, EFFIE, Louskáček (ADC Awards), Český direkt & Promo Internet Effectivness Awards, WEBTOP  100

Oceněné projekty
Vztahy mezi lidmi a značkami pomáháme budovat napříč obory. Pro řadu nadnárodních značek sloužíme jako mezinárodní „huby", pomáháme i rozvíjejícím se lokálním firmám.
Od roku 1999 jsme ve spolupráci s řadou českých značek oslovili více než 85 % české populace. Čechům rozumíme.
Stabilní vztahy budujeme i s našimi klienty. Někteří nám důvěřují více než 10 let. Vyznáváme otevřenou, férovou spolupráci, ve které jsme našim klientům skutečným partnerem.